Книжарница НИСИМ Регистрация  Избрани книги  Покупка  
  Начало » Каталог » Художествена проза » Руска литература » Регистрация  |  Избрани книги  |  Покупка   
Категории
Антикварни книги (94)
Антропология (8)
Археология (8)
Афоризми (6)
Научно-популярна литература (31)
НОВИ КНИГИ (127)
Биографии и мемоари (102)
География (5)
Детска литература (26)
Етнология, фолклор (9)
Езиково обучение, речници (10)
Eзотерика (7)
Есеистика (13)
Естествени науки (5)
Записи на CD (2)
Здравна и медицинска литература (5)
Изкуство (11)
Изкуствознание (30)
Икономика-> (41)
История-> (164)
Кино (3)
Компютърна литература
Кулинарна литература (3)
Културология (8)
Лингвистика (4)
Литературознание (32)
Музика (1)
Образование
Периодични издания (18)
Пиеси (55)
Поезия (103)
Политология (46)
Психология-> (78)
Публицистика (21)
Пътешествия и пътеписи (20)
Религии и духовност-> (20)
Самоусъвършенстване (7)
Социология (27)
Справочници и енциклопедии (4)
Театрознание (8)
Философия-> (118)
Художествена проза-> (655)
  Австралийска литература (3)
  Австрийска литуратура (9)
  Американска литература (72)
  Английска литература (45)
  Антична литература (1)
  Арабска литература (5)
  Белгийска литература (3)
  Българска литература-> (38)
  Гръцка литература
  Дамска проза (1)
  Датска литература (3)
  Естонска литература (1)
  Израелска литература (2)
  Индийска литература (1)
  Иранска литература
  Ирландска литература (7)
  Исландска литература (2)
  Испанска литература (11)
  Италианска литература (18)
  Канадска литература (4)
  Китайска литература (9)
  Криминалета и трилъри (63)
  Латвийска литература
  Латиноамериканска литература-> (30)
  Литовска литература
  Македонска литература (1)
  Немска литература (24)
  Нигерийска литература (1)
  Нидерландска литература (5)
  Новозеландска летуратура
  Норвежка литература (4)
  Палестинска литература (1)
  Полска литература (3)
  Португалска литература (2)
  Румънска литература (4)
  Руска литература (33)
  Словашка литература (1)
  Сръбска литература (9)
  Турска литература (18)
  Унгарска литература (6)
  Фантастика-> (44)
  Финландска литература (3)
  Френска литература (85)
  Хърватска литература (7)
  Чешка литература (12)
  Шведска литература (8)
  Швейцарска литература (4)
  Японска литература (12)
  Романи (24)
  Повести и разкази (13)
Чуждоезична литература (19)
ДРУГИ (37)
Новини Напред
Роберт Валзер - В канцеларията
Роберт Валзер - В канцеларията
12,00 лв.
Бързо търсене
 
Използвайте ключови думи за да откриете книгата, която търсите.
Разширено търсене
Информация
Кои сме ние
Доставка
Защита на личните данни
Общи условия
Свържете се с нас
Често задавани въпроси
Исак Бабел - Вдъхновение 16,00 лв.• Сборникът „Вдъхновение” съдържа рядко издавани разкази на Бабел, повечето от които се публикуват за първи път на български език. Освен „допълнения” към „Конармия”, „Одески разкази” и „Историята на моя гълъбарник” в книгата са включени творби (предимно автобиографични), които разширяват представата за автора и обема на познатите негови сюжети. Запечатани спомени и лица от детството, антиеврейските погроми, гладът и мизерията след Гражданската война в Русия, кървавата политика на разкулачването и колективизацията, битпазарите, бордеите... – изданието представя впечатляваща картина на хаос, бруталност и жестокост, но излъчваща мъдра печал, носталгия и състрадание. И създадена от един от брилянтните стилисти в литературата на XX век.

• Исак Емануилович Ба?бел (1894-1940) е руски и съветски новелист, драматург и сценарист, един от световните майстори на късия разказ. Описва живота на еврейската общност в родния си град Одеса в началото на 20 в. Творчеството на Бабел оказва огромно влияние на литераторите от т.нар. „Южноруска школа“ (Иля Илф (Илф) и Евгений Петров (Петров), Юрий Олеша, Валентин Катаев, Константин Паустовский, Михаил Светлов, Едуард Багрицкий) и получава широко признание в родината, но книгите му са преведени и на много чужди езици. Участвал е в Първа конна армия на Будьони. Известен е с белетристичните си сборници „Конармия” (1926) и „Одески разкази” (1931), които предизвикват остра полемика и стават обект на безпощадна критика в съветския печат. Арестуван е с обвинение за антисъветска дейност и разстрелян. До посмъртното му реабилитиране през 1954 г. името му е заличено от литературата.

• Исак Бабел - „Вдъхновение“
ГРИШЧУК
Второто ни пътуване из околността завърши зле. Бяхме ходили да търсим фураж и по обяд се връщахме. Гърбът на Гришчук кротко се покла­щаше пред очите ми. Преди да стигнем селото, той внимателно положи юздите, въздъхна и взе да се смъква от капрата. Свлече се на коленете ми и се изпъна напряко през бричката. Изстива­щата му глава се люшкаше, конете вървяха бав­но и жълтеникавото було на покоя се слягаше на лицето му като саван.
– От глад – любезно отговори той на уплаше­ния ми вик и изтощен затвори клепачи. Така влязохме в селото, с кочияша, опънат по цялата дължина на колата.
Вкъщи го нахраних с хляб и картофи. Той яде вяло, дремеше и се поклащаше.
После изле­зе насред двора и се просна на земята, разперил ръце, с лицето нагоре.
– Ти все мълчиш, Гришчук – упрекнах го задъхан, – как да те разбера, мъчителни Гришчук?…
Той нищо не каза и отвърна от мен глава. Едва през нощта, когато лежахме на сеното и се топлехме заедно, научих една от главите на не­говата глухоняма история.
Руските пленници подсилвали съоръженията на брега на Северно море. По време на полските работи ги подбрали към вътрешността на Гер­мания. Гришчук се случил при някакъв самотен и побъркан фермер. Безумието му се състоя­ло в това, че мълчал. С бой и глад той научил Гришчук да му говори със знаци.
Четири години мълчали и живели сговорно. Гришчук не научил езика, защото не го чувал. След германската ре­волюция си тръгнал за Русия.
Стопанинът го из­пратил до края на селото. При големия друм се спрели. Немецът посочил църквата, сърцето си, безпределната и пустинна синева на хоризонта. Положил прошарената си чорлава и безумна глава на рамото на Гришчук.
Постояли така в безмълвна прегръдка. После немецът махнал с ръце и побягнал обратно – с бързи, немощни, сплитащи се крачки. (1923)
БЯХА ДЕВЕТИМА
Деветима пленници не са вече сред живите. Усещам го в сърцето си. Когато Гoлов, взводни­ят командир, сормовски работник, уби длъгнес­тия поляк, казах на началник-щаба: „Примерът на взводния деморализира бойците. Трябва да напишем придружителна бележка за пленни­ците и да ги пратим в щаба за разпит“. Начал­ник-щабът разреши. Извадих от чантата си мо­лив и лист и извиках Голов.
– Ти гледаш света през очила – каза той и в погледа му имаше омраза.
– През очила – отговорих, – а ти как гледаш света, Голов?
– Аз го гледам през нещастния ни работни­чески живот – каза той и отиде при пленника, в ръцете си носеше полски мундир с провиснали ръкави.
Мундирът не беше по мярка на пленника. Ръ­кавите едва му стигаха до лактите. Тогава Голов опипа с пръсти егеровите му наполеонки.
– Ти си офицер – рече Голов, затулил с ръка очите си от слънцето.
– Не – чухме твърд отговор.
– Нашего брата не носим такива – избъбра Голов и млъкна.
Той мълчеше, потръпваше, гледаше пленни­ка, очите му побеляваха и се изблещваха.
– Майка ми ги плете – твърдо каза пленникът.
Обърнах се и го погледнах. Беше младеж с тънка талия. На жълтите му бузи се къдреха ба­кенбарди.
– Майка ми ги плете – повтори той и сведе очи.
– Фабрична ти е майката – подхвана Андрюш­ка Бурак, румено казаче с копринена коса, съ­щият, дето беше свалил панталона на умиращия поляк.
Панталонът сега беше преметнат през седло­то му. Андрюшка засмян отиде при Голов, дели­катно взе мундира от ръката му, хвърли мунди­ра на седлото си върху панталона, леко размаха камшика и потегли.
Слънцето се изля в този миг иззад облаци­те. То ослепително обгърна Андрюшкиния кон, веселото му препускане, безгрижното полюш­ване на рязаната му опашка. Голов с недоуме­ние загледа отдалечаващия се казак. Извъртя се и ме видя как правя списък на пленниците. После видя младежа с къдравите бакенбарди. Той вдигна към Голов спокойните очи на сниз­ходителната си младост и се усмихна на негово­то объркване. Тогава Голов сви ръце на фуния и викна: „Републиката ни още е жива, Андрей. Рано е за делба. Давай вехториите!“.
Андрей хич не се впечатли. Той яздеше в тръс и кончето му енергично отмяташе опашка изпод себе си, сякаш ни отпъждаше.
– Измяна – пошепна тогава Голов.
Той изрече тази дума сякаш буква по буква и стана жалък, и се вцепени.
Сниши се на коляно, прицели се, стреля и не улучи. Андрей незабавно обърна коня и препус­ на право към взводния.
Руменото му ведро лице беше сърдито.
– Виж кво, земляк – кресна той звънливо и внезапно се зарадва на звука на силния си глас, – глей да не те цапардосам, мамка му. Имаш десе­тина шляхти да оправиш и каква врява дигаш. По стотина сме ги оправяли и не сме чакали на теб да помагаш… Като си работник, изпълнявай си...

Артикулът е добавен в нашия магазин на понеделник, 19 октомври, 2015.
Мнения
Регистрация
E-mail адрес:


Парола:
(забравена парола)Ако не сте регистриран клиент,
можете да се регистрирате тук
Избрани книги Напред
няма избрани
Информация за издателството
Интернет страница на Колибри
Други книги
Известия Напред
СъобщениеИзпращайте ми известия  Исак Бабел - Вдъхновение
Изпрати съобщение на приятел
 
Изпрати съобщение на свой познат за тази книга.
Валути
Връзки
LitClub

Copyright © 2003 - 2007 Nissim Books
Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца