Книжарница НИСИМ Регистрация  Избрани книги  Покупка  
  Начало » Каталог » Поезия » Регистрация  |  Избрани книги  |  Покупка   
Категории
Антикварни книги (94)
Антропология (8)
Археология (8)
Афоризми (6)
Научно-популярна литература (31)
НОВИ КНИГИ (127)
Биографии и мемоари (102)
География (5)
Детска литература (26)
Етнология, фолклор (9)
Езиково обучение, речници (10)
Eзотерика (7)
Есеистика (13)
Естествени науки (5)
Записи на CD (2)
Здравна и медицинска литература (5)
Изкуство (11)
Изкуствознание (30)
Икономика-> (41)
История-> (164)
Кино (3)
Компютърна литература
Кулинарна литература (3)
Културология (8)
Лингвистика (4)
Литературознание (32)
Музика (1)
Образование
Периодични издания (18)
Пиеси (55)
Поезия (103)
Политология (46)
Психология-> (78)
Публицистика (21)
Пътешествия и пътеписи (20)
Религии и духовност-> (20)
Самоусъвършенстване (7)
Социология (27)
Справочници и енциклопедии (4)
Театрознание (8)
Философия-> (118)
Художествена проза-> (655)
Чуждоезична литература (19)
ДРУГИ (37)
Новини Напред
Тик Нят Хан - Щастие. Основни практики на осъзнатост
Тик Нят Хан - Щастие. Основни практики на осъзнатост
15,00 лв.
Бързо търсене
 
Използвайте ключови думи за да откриете книгата, която търсите.
Разширено търсене
Информация
Кои сме ние
Доставка
Защита на личните данни
Общи условия
Свържете се с нас
Често задавани въпроси
Хорхе Луис Борхес - Поетическа антология 1923-1977 8,00 лв.• Университетите предпочитат библиографията пред прочита на книгите. Изтокът, напротив, разбираше, че всичко е много древно, или надлично, или съвременно, което в края на краищата е все същото. Винтерниц твърди, че Индостан приписва обширните си епопеи на някое божество, на секта, на персонаж от фабулата или просто на времето.

Аз бих желал този том да бъде четен sub quadam specie eeternitatis, по един хедонистичен начин, не като функция на теории, с което не се занимавам, нито според моите биографични обстоятелства. Съставих го хедонистично; събрах само онова, което ми допада или което ми е допадало в момента, когато съм го избрал.

Плиний Млади в трета книга на своите Писма пише, че няма толкова лоша книга, която да не съдържа нещо добро. Онова мнение, което Сервантес е чел, потвърждава подозрението ми, че красотата е обичайна. Така го внушава непълният каталог, който се нарича „Друга поема за даровете". Ще бъде много странно, ако тази антология, обхващаща повече от половин век, не е включила една страница или един ред, достоен за вниманието и за паметта.

Хорхе Луис Борхес

• Пре­во­дач и изда­тел на кни­гата: Рада Пан­чов­ска• Из антологията:

• Дъж­дът

Нена­дейно вечерта се про­яс­нява,

щом дъж­де­цът дре­бен заваля ста­ено.

Заваля, валя. Дъж­дът е несъм­нено

нещото, което в мина­лото става.Който слуша как вали си при­поз­нава

вре­мето, в което участта бла­жена

му откри цвета на яркото чер­вено

или цве­тето, което роза назо­ва­ват.Този дъжд, стък­лата осле­пя­ващ,

из изгу­бени квар­тали пак ще ожи­вява

гроз­до­вете черни на лоз­ница мирнав патио, което днес го няма. Чувам

глас сред вла­гата вечерна, глас жаду­ван,

на баща ми, който се зав­ръща и не е уми­рал.Един вой­ник на Урбина

Подо­зи­райки се недос­тоен за друг под­виг,

като онзи сред морето, засега вой­ни­кът,

към нечисти служ­бици така и не при­вик­нал,

ски­таше се чужд из сво­ята Испа­ния сурова.За да изличи или отс­лаби сво­ето роп­та­ние

пред реал­ното, меч­та­ното подири

и въл­шебно минало пред него ширна

епо­сът Ролан­дов или пък Бри­тан­ски.Сигурно полето съзер­ца­вал е на заник,

шир­нато, където тлее бля­сък меден;

мис­лел се е свър­шен, сам и беден,без да знае на каква е музика вла­де­тел;

тръг­нали от дъното на някой сън зап­ле­тен,

вече идваха през него дон Кихот и Санчо.На един дре­бен поет от 1899

Да оста­виш стих един за този час потис­кащ,

който на пре­дела на деня при­чаква веро­ятно,

да си свър­жеш името с уни­лата му дата

от мъг­лява сянка и поз­лата. Ти това поиска.

С колко страст, додето вечерта минава,

ще си обра­бот­вал своя стих чуде­сен,

който, чак до свър­шека все­лен­ски,

на чудесно синьото часа ще утвър­ж­дава!

Аз не знам дали успял си, нито даже

имало ли те е, неиз­вес­тен старши брате,

но съм сам, и искам от заб­ра­вата обратно

да въз­върне в дните тво­ята миражна

сянка, зарад този вече умо­рен парад на

няколко слова, в които вечерта при­пада.• Буе­нос Айрес

И гра­дът, сега, е като някой план на

всички мои уни­же­ния и нес­по­луки;

зале­зите съм изп­ра­щал от вра­тата тук и

пред онази коло­нада чакал съм нап­разно.

Тук уклон­чи­вото вчера или днес ули­сан

са ми отре­дили оби­чай­ните пос­тъпки

на човеш­ката съдба; тук мои стъпки

изтъ­ка­ват своя лаби­ринт без­чис­лен.

Тук дрез­га­ви­ната пепе­лива се надява

на заро­диша, от утрото дъл­жим ?;

леката ми сянка сред не по-зна­чи­мата

сетна сянка пак тук ще се раз­пи­лява.

Не ни свър­зва любовта, а стра­хо­вете;

затова ми е тъй сви­ден на сър­цето.• Г. А. Бюр­гер

Не успя­вам да раз­бера

защо ме трог­ват по пози начин нещата,

които се слу­чиха на Бюр­гер

(двете му дати са в енцик­ло­пе­ди­ята)

в един от гра­до­вете на рав­ни­ната,

край реката, която има един­с­т­вен бряг,

на който расте пал­мата, не борът.

Също като всички хора,

чу и каза лъжи,

бе пре­да­ден и бе пре­да­тел,

аго­ни­зира от любов много пъти

и, след нощта на без­съ­ни­ето,

видя сивите крис­тали на зората,

но зас­лужи вели­кия глас на Шек­с­пир,

(в който зву­чат дру­гите)

и този на Анге­лус Силе­зиус от Брес­лау,

и с прес­то­рена неб­реж­ност изг­лади някой стих,

в стила на сво­ята епоха.

Зна­еше, че нас­то­я­щето не е друго,

освен мимо­летна час­тица от мина­лото

и че сме нап­ра­вени от заб­рава:

тол­кова ненужна мъд­рост

като след­с­т­ви­ята на Спи­ноза

или маги­ите на страха.

В града край непод­виж­ната река,

две хиляди години след смъртта на един бог

(исто­ри­ята, която опис­вам, е стара),

Бюр­гер е сам и сега,

именно сега, изг­лажда няколко стиха.

Артикулът е добавен в нашия магазин на понеделник, 07 ноември, 2016.
Мнения
Регистрация
E-mail адрес:


Парола:
(забравена парола)Ако не сте регистриран клиент,
можете да се регистрирате тук
Избрани книги Напред
няма избрани
Информация за издателството
Други книги
Известия Напред
СъобщениеИзпращайте ми известия  Хорхе Луис Борхес - Поетическа антология 1923-1977
Изпрати съобщение на приятел
 
Изпрати съобщение на свой познат за тази книга.
Валути
Връзки
LitClub

Copyright © 2003 - 2007 Nissim Books
Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца