Книжарница НИСИМ Регистрация  Избрани книги  Покупка  
  Начало » Каталог » Философия » Регистрация  |  Избрани книги  |  Покупка   
Категории
Антикварни книги (94)
Антропология (8)
Археология (8)
Афоризми (6)
Научно-популярна литература (31)
НОВИ КНИГИ (127)
Биографии и мемоари (102)
География (5)
Детска литература (26)
Етнология, фолклор (9)
Езиково обучение, речници (10)
Eзотерика (7)
Есеистика (13)
Естествени науки (5)
Записи на CD (2)
Здравна и медицинска литература (5)
Изкуство (11)
Изкуствознание (30)
Икономика-> (41)
История-> (164)
Кино (3)
Компютърна литература
Кулинарна литература (3)
Културология (8)
Лингвистика (4)
Литературознание (32)
Музика (1)
Образование
Периодични издания (18)
Пиеси (55)
Поезия (103)
Политология (46)
Психология-> (78)
Публицистика (21)
Пътешествия и пътеписи (20)
Религии и духовност-> (20)
Самоусъвършенстване (7)
Социология (27)
Справочници и енциклопедии (4)
Театрознание (8)
Философия-> (118)
  Антична философия (18)
  Източна философия (18)
  Средновековна философия (13)
  Съвременна философия (31)
  Философия на новото време (21)
Художествена проза-> (655)
Чуждоезична литература (19)
ДРУГИ (37)
Новини Напред
Рудолф Рокер - Национализъм и култура, том 1
Рудолф Рокер - Национализъм и култура, том 1
7,00 лв.
Бързо търсене
 
Използвайте ключови думи за да откриете книгата, която търсите.
Разширено търсене
Информация
Кои сме ние
Доставка
Защита на личните данни
Общи условия
Свържете се с нас
Често задавани въпроси
Стефан Пенов - Диалектическият логос на религията 15,00 лв.• Съдържание

- Предговор от автора - с. 6.
- Писмени рецензии от проф. дфн.Петко Ганчев;
проф.д-р Антони Хубанчев и проф. д-р. Александър Гънгов -с.9-16.


Гл. I ФИЛОСОФИЯ И МИРОГЛЕД. РЕЛИГИЯ И НАУКА. ДИАЛЕКТИКА И ПОЗНАНИЕ: - с. 17.
§1/ Принципи и увод към проблематиката и понятията.
§2/ Философията, религията и науката като духовни визии за света и човека и абрахамистичните религии.
§3/ Диалектически идеи и религия. Методът и съдържанието като единство на цел и средство.
§4/ Битие и познание: Субект и обект на гносиса.
Гносеологичните парадигми на религията.

Гл.II ДИАЛЕКТИЧЕСКА ЛОГИКА и РЕЛИГИЯ - с.61.
§1/ Нестандартната логика и интерпретацията на световните религии.
§2/ Абсолютно трояко умозаключение, нестандартна логика и религия:
§3/ Логика и епистемология от Хегел до Уайтхед и критичния реализъм като диалектическа методология.
§ 4. Системи на Универсума: От платонизма към онтологията, диалектическата логика и епистемологията на Хегел и критичния реализъм на А. Н. Уайтхед.

Гл.III Диалектиката като път към създаването на светогледни системи:
от категориалния анализ към Богопознанието в религиозната философия, теологията и езотеризма; - с.116.
§1/ Онтологизираната формална логика и рационализмът
§2/ Принципи на платонизма и еврейската кабала
§3/ Категориите на православието и исихазмът
§4/ Диалектическата логика и системата от категории на Хегел.

Гл.IV РЕЛИГИЯ, ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВО. Единство и контрадикции на светоглед, култ и ценности. Разрешаване и прогрес. Функции и взаимодействие - с. 144.
§1/ Генезис, детерминация и функции на монотеизма.
§2/ Религия и църква, юдаизъм и християнство.
§3/ Светоглед и методология на някои масонски ложи.
§4/ Традиционният възглед за: Апостолски църкви, ереси и секти
§5/ Обективност на обществените противоречия. Корелацията 1: Религиозно-светско като теза и антитеза.
§6/Корелацията 2: Религиозното и светското като теза и антитеза.
§7/ Диалектика и филиация на идеи. Ортодоксалността на юдеохристиянската цивилизация в своето друго
§8/. Абрахамистичните религии и монотеизмът като противоречиво единство - от корелация на религиозното-светското към синтез.

Гл.V: ДИАЛЕКТИЧЕСКАТА ДЕТЕРМИНАЦИЯ на РЕЛИГИЯТА:
Миракулност, филиация и ставане на новото от Месопотамия, Египет и елинизма към юдаизма. Юдаизмът като детерминанта - християнството и исляма .- с. 222.
§1/ Юдаизмът - предетерминация и филиация на идеи към християнството и исляма.
§2/ Логиката на близкоизточната и еврейската религиозна история.
§ 3/ Юдео-християнският възглед за Сътворяването, Еволюцията и Апокалипсиса; сектантството.
§4/ Диалектическата логика на парадигмите: ”Вавилон - Атина - Йерусалим“ и езотеризмът на тайните общества.
§5/Диалектически изводи.

Гл. VI СЪЩНОСТ И ДИАЛЕКТИКА НА ЮДЕОХРИСТИЯНСКИЯ СВЕТОГЛЕД:(Онтоепистемологични и психосоциални измерения) - с.307.
§1/ Юдейският мироглед.
§2/ Юдаизмът като парадигмата за монотеизма - диалектика на акумулирането на идеи, практики и доктрини.
§3/ Християнски и юдео-християнския светоглед.
§4/ Проблемът за човека, тялото, душата и безсмъртието в юдаизма и християнството.
§5/Проблемът за Троицата и диалектическата Логика.


VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДИАЛЕКТИЧЕСКА ЛОГИКА И РЕЛИГИЯ. с. 384.
§1/ Диалектическа и/или кабалистична трактовка на Религията.
§2/ Абсолютното трояко умозаключение и нестандартната логика във философията на религията като обяснителен принцип.
Приложени схеми: - с. 407

I. Judeo-Christian Weltansicht (* Weltanschauung)
II Judaism - Christianity - Islam: Dialectical correlation of the Abrahamite Religions. БИБЛИОГРАФИЯ: - с . 412.
Опубликованные студии на русском языке - с. 421
Приложение 1: Логика и метафизика тринитарной проблеми и некоторые псевдодиалектические интерпретации.
Приложение 2: Диалектика религии и науки и их роль для становления личности и развития общества.
Приложение 3: Незыблемость Православия - ортодоксальность как фундамент цивилизации. -
* Как да се чете настоящата книга? - 449.
* Содержание на русском языке - 450.
* English contents - 451.

• ПРЕДГОВОР от автора:

Тази книга има за основно съдържание едновременно идеите и принципите на академичната философия и теологията на абрахамистичните религии - главно юдео-християнските традиции, без да се пренебрегват ислямът и оценката на някои източни религии. Втората голя¬ма тема тук са диалектическите методи на философско осмисляне, при което методът, предметът и системата са неотделими. Книгата е опит за създаване на философска система, която има светогледно и методологическо значение. Поради това тя се опитва да поставя и решава проблеми, а не да им прави история. Систематизирането, стремежът към холистичност и онто+епистемо+логич- ният подход правят книгата строго професионална. Нейното предназначение е за специалисти, т.е. за тези, които ще преподават на другите. И именно професионалистите първи трябва да отчетат, че философията се занимава с вечното и непреходното, а не с тленното и относителното. Монографията не касае пряко нито историци в различни области, нито любителите на лингвистичен анализ, защото в думите се крие само това, което хората влагат като съдържание. Напр.,интелектуалната интуиция може и използва в мисленето „чисти“ идеи, а с непознати думи не може да се състави смислено изречение. Най- малко книгата ще е интересна за “политолози“, „анализатори“, “общественици“ и „културолози“ от всякакъв вид. Тя се занимава с мироглед и ценности, които не могат без логика, метафизика и религия. Съществени са и разработените принципи на диалектическата логика, която е не само обща методология, но и евристично очертава полето за търсене на истинна и системна теория. Несъмнено е, че това монографично изследване би било невъзможно без цяла плеяда солидни и сериозни мислители, създали чрез акумулиране на съдържание и филиацията на идеи основите на религиозната философия и теологията: Платон, Прокъл, Филон Александрийски, Ориген, Шломо Габирол, Моше Маймонид, Тома Аквински, Дж. Бъркли, Г.Хегел, Дж.Сантаяна и А.Н.Уайтхед стоят наред с Моше Рабейну, Йешуа бен Йосеф, Акиба бен Йосеф, Михаел Лайтмън, Ахмед Осман, Абдуллах Фати, Дж. Добин, Е-М.Лаперузас и Робер Амбелен. Заедно със собствено философските съчинения до Тората, Св. Писания Невиим и Кетувим, Новия Завет и Корана стоят ръкописите от Мъртво море на йесеите, философията на гностиците, апокрифните писания на коптите в Египет от Наг-Хамади и трактатите на еврейските кабалисти.
Именно чрез безсмъртните мислители вечният ????? -Логос ни дава възможност да отговорим на екзистенциално значими за нас въпроси като: Кой съм? От къде идвам? Къде отивам? На какво мога да се надявам и какво да правя? Какъв е смисълът на човешкото битие в света? Какво е мястото ни в йерархията на битието и какво е отношението между нас-смъртните или безсмъртните и Абсолютния Бог? А дали такава тематика не е грандоманска? Всеки трябва да реши сам, защото всеки отго-варя персонално за живота, мислите, целите, действията и намеренията си. Само че: освен моя субект /нашите субекти/, съществуват и други със същите права и отговорности. Казано иначе, правото на лична свобода и свободата на мнения е неоспорим факт, който, обаче, не отменя и не трябва да се смесва с компетентността и професионализма.
Същевременно, колкото и да се правим, че всичко е наред, да приемаме или не социалния конформизъм или дори да оспорваме другия - пред всеки от нас винаги ще остава проблемът: Защо живея и какво правя, ако „Sic transit gloria mundi…Memento mori“!? Точно такива персонално-екзистенциални и обществено значими въпроси и реални проблеми за решаване събраха мен и колегите ми от 2010 г. до сега в единствената за момента в България светска катедра по религия в ИИОЗ - БАН. Нека започнем и завършим тази книга с импресията на Шаул/ап.Павел/:Деян.апостоли, 17:21:“А пък всички ати-няни, както и чужденците, които живееха у тях, с нищо друго тъй не обичаха да си прекарват времето, както с това - да говорят или слушат някое ново учение “. Дфн.,д-р Ст.Пенов - 2015

Артикулът е добавен в нашия магазин на четвъртък, 27 октомври, 2016.
Мнения
Регистрация
E-mail адрес:


Парола:
(забравена парола)Ако не сте регистриран клиент,
можете да се регистрирате тук
Избрани книги Напред
няма избрани
Информация за издателството
Други книги
Известия Напред
СъобщениеИзпращайте ми известия  Стефан Пенов - Диалектическият логос на религията
Изпрати съобщение на приятел
 
Изпрати съобщение на свой познат за тази книга.
Валути
Връзки
LitClub

Copyright © 2003 - 2007 Nissim Books
Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца