Книжарница НИСИМ Регистрация  Избрани книги  Покупка  
  Начало » Каталог » Философия » Регистрация  |  Избрани книги  |  Покупка   
Категории
Антикварни книги (94)
Антропология (8)
Археология (8)
Афоризми (6)
Научно-популярна литература (31)
НОВИ КНИГИ (127)
Биографии и мемоари (102)
География (5)
Детска литература (26)
Етнология, фолклор (9)
Езиково обучение, речници (10)
Eзотерика (7)
Есеистика (13)
Естествени науки (5)
Записи на CD (2)
Здравна и медицинска литература (5)
Изкуство (11)
Изкуствознание (30)
Икономика-> (41)
История-> (164)
Кино (3)
Компютърна литература
Кулинарна литература (3)
Културология (8)
Лингвистика (4)
Литературознание (32)
Музика (1)
Образование
Периодични издания (18)
Пиеси (55)
Поезия (103)
Политология (46)
Психология-> (78)
Публицистика (21)
Пътешествия и пътеписи (20)
Религии и духовност-> (20)
Самоусъвършенстване (7)
Социология (27)
Справочници и енциклопедии (4)
Театрознание (8)
Философия-> (118)
  Антична философия (18)
  Източна философия (18)
  Средновековна философия (13)
  Съвременна философия (31)
  Философия на новото време (21)
Художествена проза-> (655)
Чуждоезична литература (19)
ДРУГИ (37)
Новини Напред
Бил Брайсън - Кратка история на почти всичко
Бил Брайсън - Кратка история на почти всичко
23,00 лв.
Бързо търсене
 
Използвайте ключови думи за да откриете книгата, която търсите.
Разширено търсене
Информация
Кои сме ние
Доставка
Защита на личните данни
Общи условия
Свържете се с нас
Често задавани въпроси
Стефан Пенов - Диалектическият логос на религията 15,00 лв.• Съдържание

- Предговор от автора - с. 6.
- Писмени рецензии от проф. дфн.Петко Ганчев;
проф.д-р Антони Хубанчев и проф. д-р. Александър Гънгов -с.9-16.


Гл. I ФИЛОСОФИЯ И МИРОГЛЕД. РЕЛИГИЯ И НАУКА. ДИАЛЕКТИКА И ПОЗНАНИЕ: - с. 17.
§1/ Принципи и увод към проблематиката и понятията.
§2/ Философията, религията и науката като духовни визии за света и човека и абрахамистичните религии.
§3/ Диалектически идеи и религия. Методът и съдържанието като единство на цел и средство.
§4/ Битие и познание: Субект и обект на гносиса.
Гносеологичните парадигми на религията.

Гл.II ДИАЛЕКТИЧЕСКА ЛОГИКА и РЕЛИГИЯ - с.61.
§1/ Нестандартната логика и интерпретацията на световните религии.
§2/ Абсолютно трояко умозаключение, нестандартна логика и религия:
§3/ Логика и епистемология от Хегел до Уайтхед и критичния реализъм като диалектическа методология.
§ 4. Системи на Универсума: От платонизма към онтологията, диалектическата логика и епистемологията на Хегел и критичния реализъм на А. Н. Уайтхед.

Гл.III Диалектиката като път към създаването на светогледни системи:
от категориалния анализ към Богопознанието в религиозната философия, теологията и езотеризма; - с.116.
§1/ Онтологизираната формална логика и рационализмът
§2/ Принципи на платонизма и еврейската кабала
§3/ Категориите на православието и исихазмът
§4/ Диалектическата логика и системата от категории на Хегел.

Гл.IV РЕЛИГИЯ, ЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВО. Единство и контрадикции на светоглед, култ и ценности. Разрешаване и прогрес. Функции и взаимодействие - с. 144.
§1/ Генезис, детерминация и функции на монотеизма.
§2/ Религия и църква, юдаизъм и християнство.
§3/ Светоглед и методология на някои масонски ложи.
§4/ Традиционният възглед за: Апостолски църкви, ереси и секти
§5/ Обективност на обществените противоречия. Корелацията 1: Религиозно-светско като теза и антитеза.
§6/Корелацията 2: Религиозното и светското като теза и антитеза.
§7/ Диалектика и филиация на идеи. Ортодоксалността на юдеохристиянската цивилизация в своето друго
§8/. Абрахамистичните религии и монотеизмът като противоречиво единство - от корелация на религиозното-светското към синтез.

Гл.V: ДИАЛЕКТИЧЕСКАТА ДЕТЕРМИНАЦИЯ на РЕЛИГИЯТА:
Миракулност, филиация и ставане на новото от Месопотамия, Египет и елинизма към юдаизма. Юдаизмът като детерминанта - християнството и исляма .- с. 222.
§1/ Юдаизмът - предетерминация и филиация на идеи към християнството и исляма.
§2/ Логиката на близкоизточната и еврейската религиозна история.
§ 3/ Юдео-християнският възглед за Сътворяването, Еволюцията и Апокалипсиса; сектантството.
§4/ Диалектическата логика на парадигмите: ”Вавилон - Атина - Йерусалим“ и езотеризмът на тайните общества.
§5/Диалектически изводи.

Гл. VI СЪЩНОСТ И ДИАЛЕКТИКА НА ЮДЕОХРИСТИЯНСКИЯ СВЕТОГЛЕД:(Онтоепистемологични и психосоциални измерения) - с.307.
§1/ Юдейският мироглед.
§2/ Юдаизмът като парадигмата за монотеизма - диалектика на акумулирането на идеи, практики и доктрини.
§3/ Християнски и юдео-християнския светоглед.
§4/ Проблемът за човека, тялото, душата и безсмъртието в юдаизма и християнството.
§5/Проблемът за Троицата и диалектическата Логика.


VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ДИАЛЕКТИЧЕСКА ЛОГИКА И РЕЛИГИЯ. с. 384.
§1/ Диалектическа и/или кабалистична трактовка на Религията.
§2/ Абсолютното трояко умозаключение и нестандартната логика във философията на религията като обяснителен принцип.
Приложени схеми: - с. 407

I. Judeo-Christian Weltansicht (* Weltanschauung)
II Judaism - Christianity - Islam: Dialectical correlation of the Abrahamite Religions. БИБЛИОГРАФИЯ: - с . 412.
Опубликованные студии на русском языке - с. 421
Приложение 1: Логика и метафизика тринитарной проблеми и некоторые псевдодиалектические интерпретации.
Приложение 2: Диалектика религии и науки и их роль для становления личности и развития общества.
Приложение 3: Незыблемость Православия - ортодоксальность как фундамент цивилизации. -
* Как да се чете настоящата книга? - 449.
* Содержание на русском языке - 450.
* English contents - 451.

• ПРЕДГОВОР от автора:

Тази книга има за основно съдържание едновременно идеите и принципите на академичната философия и теологията на абрахамистичните религии - главно юдео-християнските традиции, без да се пренебрегват ислямът и оценката на някои източни религии. Втората голя¬ма тема тук са диалектическите методи на философско осмисляне, при което методът, предметът и системата са неотделими. Книгата е опит за създаване на философска система, която има светогледно и методологическо значение. Поради това тя се опитва да поставя и решава проблеми, а не да им прави история. Систематизирането, стремежът към холистичност и онто+епистемо+логич- ният подход правят книгата строго професионална. Нейното предназначение е за специалисти, т.е. за тези, които ще преподават на другите. И именно професионалистите първи трябва да отчетат, че философията се занимава с вечното и непреходното, а не с тленното и относителното. Монографията не касае пряко нито историци в различни области, нито любителите на лингвистичен анализ, защото в думите се крие само това, което хората влагат като съдържание. Напр.,интелектуалната интуиция може и използва в мисленето „чисти“ идеи, а с непознати думи не може да се състави смислено изречение. Най- малко книгата ще е интересна за “политолози“, „анализатори“, “общественици“ и „културолози“ от всякакъв вид. Тя се занимава с мироглед и ценности, които не могат без логика, метафизика и религия. Съществени са и разработените принципи на диалектическата логика, която е не само обща методология, но и евристично очертава полето за търсене на истинна и системна теория. Несъмнено е, че това монографично изследване би било невъзможно без цяла плеяда солидни и сериозни мислители, създали чрез акумулиране на съдържание и филиацията на идеи основите на религиозната философия и теологията: Платон, Прокъл, Филон Александрийски, Ориген, Шломо Габирол, Моше Маймонид, Тома Аквински, Дж. Бъркли, Г.Хегел, Дж.Сантаяна и А.Н.Уайтхед стоят наред с Моше Рабейну, Йешуа бен Йосеф, Акиба бен Йосеф, Михаел Лайтмън, Ахмед Осман, Абдуллах Фати, Дж. Добин, Е-М.Лаперузас и Робер Амбелен. Заедно със собствено философските съчинения до Тората, Св. Писания Невиим и Кетувим, Новия Завет и Корана стоят ръкописите от Мъртво море на йесеите, философията на гностиците, апокрифните писания на коптите в Египет от Наг-Хамади и трактатите на еврейските кабалисти.
Именно чрез безсмъртните мислители вечният ????? -Логос ни дава възможност да отговорим на екзистенциално значими за нас въпроси като: Кой съм? От къде идвам? Къде отивам? На какво мога да се надявам и какво да правя? Какъв е смисълът на човешкото битие в света? Какво е мястото ни в йерархията на битието и какво е отношението между нас-смъртните или безсмъртните и Абсолютния Бог? А дали такава тематика не е грандоманска? Всеки трябва да реши сам, защото всеки отго-варя персонално за живота, мислите, целите, действията и намеренията си. Само че: освен моя субект /нашите субекти/, съществуват и други със същите права и отговорности. Казано иначе, правото на лична свобода и свободата на мнения е неоспорим факт, който, обаче, не отменя и не трябва да се смесва с компетентността и професионализма.
Същевременно, колкото и да се правим, че всичко е наред, да приемаме или не социалния конформизъм или дори да оспорваме другия - пред всеки от нас винаги ще остава проблемът: Защо живея и какво правя, ако „Sic transit gloria mundi…Memento mori“!? Точно такива персонално-екзистенциални и обществено значими въпроси и реални проблеми за решаване събраха мен и колегите ми от 2010 г. до сега в единствената за момента в България светска катедра по религия в ИИОЗ - БАН. Нека започнем и завършим тази книга с импресията на Шаул/ап.Павел/:Деян.апостоли, 17:21:“А пък всички ати-няни, както и чужденците, които живееха у тях, с нищо друго тъй не обичаха да си прекарват времето, както с това - да говорят или слушат някое ново учение “. Дфн.,д-р Ст.Пенов - 2015

Артикулът е добавен в нашия магазин на четвъртък, 27 октомври, 2016.
Мнения
Регистрация
E-mail адрес:


Парола:
(забравена парола)Ако не сте регистриран клиент,
можете да се регистрирате тук
Избрани книги Напред
няма избрани
Информация за издателството
Други книги
Известия Напред
СъобщениеИзпращайте ми известия  Стефан Пенов - Диалектическият логос на религията
Изпрати съобщение на приятел
 
Изпрати съобщение на свой познат за тази книга.
Валути
Връзки
LitClub

Copyright © 2003 - 2007 Nissim Books
Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца