Книжарница НИСИМ Регистрация  Избрани книги  Покупка  
  Начало » Каталог » Справочници и енциклопедии » Регистрация  |  Избрани книги  |  Покупка   
Категории
Антикварни книги (94)
Антропология (8)
Археология (8)
Афоризми (6)
Научно-популярна литература (31)
НОВИ КНИГИ (127)
Биографии и мемоари (102)
География (5)
Детска литература (26)
Етнология, фолклор (9)
Езиково обучение, речници (10)
Eзотерика (7)
Есеистика (13)
Естествени науки (5)
Записи на CD (2)
Здравна и медицинска литература (5)
Изкуство (11)
Изкуствознание (30)
Икономика-> (41)
История-> (164)
Кино (3)
Компютърна литература
Кулинарна литература (3)
Културология (8)
Лингвистика (4)
Литературознание (32)
Музика (1)
Образование
Периодични издания (18)
Пиеси (55)
Поезия (103)
Политология (46)
Психология-> (78)
Публицистика (21)
Пътешествия и пътеписи (20)
Религии и духовност-> (20)
Самоусъвършенстване (7)
Социология (27)
Справочници и енциклопедии (4)
Театрознание (8)
Философия-> (118)
Художествена проза-> (655)
Чуждоезична литература (19)
ДРУГИ (37)
Новини Напред
Тик Нят Хан - Щастие. Основни практики на осъзнатост
Тик Нят Хан - Щастие. Основни практики на осъзнатост
15,00 лв.
Бързо търсене
 
Използвайте ключови думи за да откриете книгата, която търсите.
Разширено търсене
Информация
Кои сме ние
Доставка
Защита на личните данни
Общи условия
Свържете се с нас
Често задавани въпроси
Константин Дончев - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ МОНЕТИ XIII - XIV ВЕК 65,00 лв.Каталогът е предназначен не само за специалисти и колекционери, но и за по- широк кръг хора, изкушени от историята. Освен това книгата на търновския археолог може да бъде в помощ и при оценяването на частните колекции, които според новия закон за културното наследство трябва да бъдат описани.

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД......................................................................................5
ТЕГЛОВНО-ПАРИЧНИ СИСТЕМИ И ПАРИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА VII - XIV в............ 13
НОМИНАЛИ ИМОНЕТНИ НАИМЕНОВАНИЯ........24
МОНЕТАРНИЦИ..................................................................26
НАДПИСИ..............................................................................32
КАТАЛОГ..............................................................................37
Иван Асен II (1218-1241)...............................39
Мицо(?) Асен (1256 -1263).............................47
Константин Асен (1257 -1277)......................59
Деспот Яков Светослав (1261 -1275)..........85
Георги I Тертер (1280-1282)..........................97
Светослав Теодор (1301-1322)....................100
Георги II Тертер (1322 -1323)........................110
Михаил III Асен (Шишман) (1323 - 1330)........... 111
Иван Стефан (1330-1331).............................125
Иван Александър (1331 -1371).....................126
Анонимни медни монетосечения, издава­ни при управлението на Иван Александър.. 197
Михаил Асен (1332/33 -1352/55).................203
Иван Шишман (1371 -1395)..........................205
Иван Срацимир (1352/55 -1396)...................222
ДИСКУСИОННИ СРЕБЪРНИ МОНЕТОСЕЧЕНИЯ НАБЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ ОТ XIV в................248
Dux Георги (1325 -1335?)...............................248
Михаил "цар" и Ерина "царица" (1325 - 1331?)........... 253
Михаил "CAR" със св. Стефан (1331 - 1337?)............................. 259
Михаил "IMPERATOR" със свети Георги (1331 -1337?)......................................................261
Михаил Асен " IMPERATOR" с безименен светец (1331 -1337?)....................................263
ДИСКУСИОННИ СРЕБЪРНИ И МЕДНИ МОНЕ­ТОСЕЧЕНИЯ, ОТДАВАНИ НА САМОСТОЯТЕЛ­НИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ ОТ СЕВЕРОИЗ­ТОЧНА БЪЛГАРИЯ.........................................................269
Деспот Добротица (1360? -1385)..................269
Йоан Тертер (1385 -1399)...............................273
ИМИТАТИВНИМЕДНИМОНЕТИОТПЕРИОДА 1360-1420 г........................................................................282
СПИСЪК на цитираната литература към Ката­лога.................................288
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦНА ЛИЧНИ И ГЕОГРАФ­СКИ ИМЕНА (бълг. език).................................................293
Index of people and places (English)..............302
СПИСЪК на владетелите................................................311


CONTENTS
INTRODUCTION..................................................................5
WEIGHT AND MONETARY SYSTEMS AND MONEY CIRCULATION IN BULGARIAIN THE PERIOD 7th-14th c......................................13
NOMINALS AND COIN NAMES.....................................24
MINTS.....................................................................................26
INSCRIPTIONS.....................................................................32
CATALOGUE..........................................................................37
Ivan Assen II (1218-1241)................................39
Mitso(?)Assen (1256-1263)...........................47
Konstantine Assen (1257 - 1277).....................59
Despot Yakov Svetoslav (1261 -1275).............85
George I Terter (1280-1282)...........................97
Svetoslav Theodore (1301 -1322)....................100
George II Terter (1322 -1323)........................110
Mikhail III Assen (Shishman) (1323 - 1330)................111
Ivan Stephen (1330 -1331)................................125
Ivan Alexander (1331-1371)..........................126
Anonymous copper coinages, issued under
the reign of Ivan Alexander...............................197
Mikhail Assen (1332/33 -1352/55).................203
Ivan Shishman (1371 -1395)............................205
Ivan Sratsimir (1352/55 -1396)......................222
DEBATABLE SILVER COINAGES OF BULGARIAN
RULERS FROM THE 14th c.............................................248
Dux George (1325 -1335?)..............................248
Mikhail "tsar" and Irina "tsaritsa" (1325 - 1331?)......... 253
Mikhail "CAR" with St. Stephen (1331 - 1337?)............ 259
Mikhail "IMPERATOR" with St. George (1331-1337?)........ 261
Mikhail Assen "IMPERATOR" with name­less saint (1331 - 1337?)....... 263
DEBATABLE SILVER AND COPPER COINAGES, ATTRIBUTED TO INDEPENDENT BULGARIAN
RULERS FROM NORTH-EASTERN BULGARIA....... 269
Despot Dobrotitsa (1360? -1385)....................269
John Terter (1385-1399).................................273
IMITATIVE COPPER COINS FROMTHE PERIOD 1360-1420.................. 282
LIST of the cited literature in the Catalogue................288
INDEX OF PEOPLE AND PLACES (Bulgarian).................293
INDEX OF PEOPLE AND PLACES (English)..............302
LIST of the rulers... ...311

Артикулът е добавен в нашия магазин на вторник, 14 октомври, 2014.
Мнения
Регистрация
E-mail адрес:


Парола:
(забравена парола)Ако не сте регистриран клиент,
можете да се регистрирате тук
Избрани книги Напред
няма избрани
Известия Напред
СъобщениеИзпращайте ми известия  Константин Дончев - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ МОНЕТИ XIII - XIV ВЕК
Изпрати съобщение на приятел
 
Изпрати съобщение на свой познат за тази книга.
Валути
Връзки
LitClub

Copyright © 2003 - 2007 Nissim Books
Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца