Книжарница НИСИМ Регистрация  Избрани книги  Покупка  
  Начало » Каталог » Справочници и енциклопедии » Регистрация  |  Избрани книги  |  Покупка   
Категории
Антикварни книги (94)
Антропология (8)
Археология (8)
Афоризми (6)
Научно-популярна литература (31)
НОВИ КНИГИ (127)
Биографии и мемоари (102)
География (5)
Детска литература (26)
Етнология, фолклор (9)
Езиково обучение, речници (10)
Eзотерика (7)
Есеистика (13)
Естествени науки (5)
Записи на CD (2)
Здравна и медицинска литература (5)
Изкуство (11)
Изкуствознание (30)
Икономика-> (41)
История-> (164)
Кино (3)
Компютърна литература
Кулинарна литература (3)
Културология (8)
Лингвистика (4)
Литературознание (32)
Музика (1)
Образование
Периодични издания (18)
Пиеси (55)
Поезия (103)
Политология (46)
Психология-> (78)
Публицистика (21)
Пътешествия и пътеписи (20)
Религии и духовност-> (20)
Самоусъвършенстване (7)
Социология (27)
Справочници и енциклопедии (4)
Театрознание (8)
Философия-> (118)
Художествена проза-> (655)
Чуждоезична литература (19)
ДРУГИ (37)
Новини Напред
Амели Нотомб - Петрония
Амели Нотомб - Петрония
14,00 лв.
Бързо търсене
 
Използвайте ключови думи за да откриете книгата, която търсите.
Разширено търсене
Информация
Кои сме ние
Доставка
Защита на личните данни
Общи условия
Свържете се с нас
Често задавани въпроси
Константин Дончев - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ МОНЕТИ XIII - XIV ВЕК 65,00 лв.Каталогът е предназначен не само за специалисти и колекционери, но и за по- широк кръг хора, изкушени от историята. Освен това книгата на търновския археолог може да бъде в помощ и при оценяването на частните колекции, които според новия закон за културното наследство трябва да бъдат описани.

СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД......................................................................................5
ТЕГЛОВНО-ПАРИЧНИ СИСТЕМИ И ПАРИЧНО ОБРЪЩЕНИЕ В БЪЛГАРИЯ В ПЕРИОДА VII - XIV в............ 13
НОМИНАЛИ ИМОНЕТНИ НАИМЕНОВАНИЯ........24
МОНЕТАРНИЦИ..................................................................26
НАДПИСИ..............................................................................32
КАТАЛОГ..............................................................................37
Иван Асен II (1218-1241)...............................39
Мицо(?) Асен (1256 -1263).............................47
Константин Асен (1257 -1277)......................59
Деспот Яков Светослав (1261 -1275)..........85
Георги I Тертер (1280-1282)..........................97
Светослав Теодор (1301-1322)....................100
Георги II Тертер (1322 -1323)........................110
Михаил III Асен (Шишман) (1323 - 1330)........... 111
Иван Стефан (1330-1331).............................125
Иван Александър (1331 -1371).....................126
Анонимни медни монетосечения, издава­ни при управлението на Иван Александър.. 197
Михаил Асен (1332/33 -1352/55).................203
Иван Шишман (1371 -1395)..........................205
Иван Срацимир (1352/55 -1396)...................222
ДИСКУСИОННИ СРЕБЪРНИ МОНЕТОСЕЧЕНИЯ НАБЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ ОТ XIV в................248
Dux Георги (1325 -1335?)...............................248
Михаил "цар" и Ерина "царица" (1325 - 1331?)........... 253
Михаил "CAR" със св. Стефан (1331 - 1337?)............................. 259
Михаил "IMPERATOR" със свети Георги (1331 -1337?)......................................................261
Михаил Асен " IMPERATOR" с безименен светец (1331 -1337?)....................................263
ДИСКУСИОННИ СРЕБЪРНИ И МЕДНИ МОНЕ­ТОСЕЧЕНИЯ, ОТДАВАНИ НА САМОСТОЯТЕЛ­НИ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ ОТ СЕВЕРОИЗ­ТОЧНА БЪЛГАРИЯ.........................................................269
Деспот Добротица (1360? -1385)..................269
Йоан Тертер (1385 -1399)...............................273
ИМИТАТИВНИМЕДНИМОНЕТИОТПЕРИОДА 1360-1420 г........................................................................282
СПИСЪК на цитираната литература към Ката­лога.................................288
ИМЕНЕН ПОКАЗАЛЕЦНА ЛИЧНИ И ГЕОГРАФ­СКИ ИМЕНА (бълг. език).................................................293
Index of people and places (English)..............302
СПИСЪК на владетелите................................................311


CONTENTS
INTRODUCTION..................................................................5
WEIGHT AND MONETARY SYSTEMS AND MONEY CIRCULATION IN BULGARIAIN THE PERIOD 7th-14th c......................................13
NOMINALS AND COIN NAMES.....................................24
MINTS.....................................................................................26
INSCRIPTIONS.....................................................................32
CATALOGUE..........................................................................37
Ivan Assen II (1218-1241)................................39
Mitso(?)Assen (1256-1263)...........................47
Konstantine Assen (1257 - 1277).....................59
Despot Yakov Svetoslav (1261 -1275).............85
George I Terter (1280-1282)...........................97
Svetoslav Theodore (1301 -1322)....................100
George II Terter (1322 -1323)........................110
Mikhail III Assen (Shishman) (1323 - 1330)................111
Ivan Stephen (1330 -1331)................................125
Ivan Alexander (1331-1371)..........................126
Anonymous copper coinages, issued under
the reign of Ivan Alexander...............................197
Mikhail Assen (1332/33 -1352/55).................203
Ivan Shishman (1371 -1395)............................205
Ivan Sratsimir (1352/55 -1396)......................222
DEBATABLE SILVER COINAGES OF BULGARIAN
RULERS FROM THE 14th c.............................................248
Dux George (1325 -1335?)..............................248
Mikhail "tsar" and Irina "tsaritsa" (1325 - 1331?)......... 253
Mikhail "CAR" with St. Stephen (1331 - 1337?)............ 259
Mikhail "IMPERATOR" with St. George (1331-1337?)........ 261
Mikhail Assen "IMPERATOR" with name­less saint (1331 - 1337?)....... 263
DEBATABLE SILVER AND COPPER COINAGES, ATTRIBUTED TO INDEPENDENT BULGARIAN
RULERS FROM NORTH-EASTERN BULGARIA....... 269
Despot Dobrotitsa (1360? -1385)....................269
John Terter (1385-1399).................................273
IMITATIVE COPPER COINS FROMTHE PERIOD 1360-1420.................. 282
LIST of the cited literature in the Catalogue................288
INDEX OF PEOPLE AND PLACES (Bulgarian).................293
INDEX OF PEOPLE AND PLACES (English)..............302
LIST of the rulers... ...311

Артикулът е добавен в нашия магазин на вторник, 14 октомври, 2014.
Мнения
Регистрация
E-mail адрес:


Парола:
(забравена парола)Ако не сте регистриран клиент,
можете да се регистрирате тук
Избрани книги Напред
няма избрани
Известия Напред
СъобщениеИзпращайте ми известия  Константин Дончев - КАТАЛОГ НА БЪЛГАРСКИТЕ СРЕДНОВЕКОВНИ МОНЕТИ XIII - XIV ВЕК
Изпрати съобщение на приятел
 
Изпрати съобщение на свой познат за тази книга.
Валути
Връзки
LitClub

Copyright © 2003 - 2007 Nissim Books
Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца | Книги за деца